user_mobilelogo

<< Atgriezties atpakaļ

Juridiskie pakalpojumi

SIA”Cander Nami” paralēli apsaimniekošanai nodrošina arī šādus juridiskos pakalpojumus:

  • Konsultācijas un līdzdalība īpašnieku biedrības dibināšanas gaitā, dibināšanas sapulce, reģistrācijas dokumenti, biedrības reģistrācija valsts Uzņēmumu reģistrā.
  • Konsultācijas juridiskajos jautājumos sakarā ar:
- Zemes īpašumu
- Rēķiniem
- Īres līgumiem 
- Apsaimniekošanas līgumiem
  • Nepieciešamo dokumentu (iesniegumi, pretenzijas, paskaidrojumi, vēstules u.c.) sagatavošana un noformēšana namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos, ievērojot klienta vēlmes un prasības
- Jaunu līgumu slēgšana un to izveidošana. 
- Nomas un īres līgumu sagatavošana, analīze un noslēgšana. 
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu sagatavošana.
  • Nepieciešamo jautājumu risināšana Zemesgrāmatā un Valsts Zemes dienestā (īpašumu tiesību reģistrācija,kadastriālā vērtēšana u.c.)
  • Kredīta aizdevuma noformēšana un piešķiršana mājas/dzīvokļa remonta darbiem.
  • Sadarbība ar pilsētu pašvaldībām (ielu apgaismojums, automašīnu stāvvietu iespējas, sniega tīrīšana u.c.).
  • Eiropas Savienības fondu piesaiste un adminstrēšana (māju siltināšanai u.c.).

 

<< Atgriezties atpakaļ