user_mobilelogo

<< Atgriezties atpakaļ

Daudzdzīvokļu namu uzturēšana

1. Kanalizācijas sistēmas un ūdensvada apkope, tai skaitā:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Sistēmas apsekošana;
 • Apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana;
 • Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana;
 • Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana;
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām;
 • Atsevišķajos dzīvokļu īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana;
 • Ūdensvadu skalošana;
 • Citi darbi, kuru izpildē nav nepieciešami kādu ūdensvada un kanalizācijas sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu nomaiņa.

2. Siltumapgādes sistēmas apkope, tai skaitā:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu;
 • Ārējās( ārpus dzīvojamās mājas) apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude un skalošana;
 • Siltummezgla iekārtu un sildītāja hidrauliskā pārbaude;
 • Dzīvojamās mājas iekšējās apkures sistēmas hidrauliskā pārbaude
 • Apkures un karstā ūdens sistēmas atgaisošana;
 • Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana;
 • Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;
 • Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana;
 • Elektronisko regulatoru pārbaude un apkalpošana;
 • Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība;
 • Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana;
 • Siltumskaitītāja darbības uzraudzība;
 • Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām;
 • Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā;
 • Mājas vecākā/biedrības noteiktā temperatūras režīma uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē;
 • Citi darbi, kuru izpildē nav nepieciešami kādu Siltumapgādes sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu nomaiņa.

3. Elektroapgādes sistēmas apkope, tai skaitā:

 • Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana;
 • Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, tīrīšana un profilaktiskais remonts;
 • Elektrosadales sistēmas testēšana;
 • Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana;
 • Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude;
 • Citi darbi, kuru izpildē nav nepiecienāmi kādu elektroapgādes sistēmas elementu vai iekārtu rezerves daļu nomaiņa.

4. Gāzes saimniecības apkope:

 • Gāzes padeves atslēgšana avārijas situācijās;
 • Gāzes vadu pārbaude.

5. Mājas konstruktīvo elementu stāvokļa kontrole, tai skaitā:

 • Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana;
 • Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana;
 • Mājas inženiertīklu aku apsekošana;
 • Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana;
 • Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana;
 • Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana;
 • Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude.

<< Atgriezties atpakaļ